Kang Fajrin 101

Kang Fajrin
Kang Fajrin

Kang Fajrin 101,
Aseli Garut, kelahiran 1990,
Muslim, Sunda tulen, anak ke-3 dari 7 bersaudara.
Dulu kuliah di Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung (ITB) angkatan 2008.

Sekarang sedang kembali mencari jati diri. Doakan semoga berhasil. 🙂

***

 

Share