Sajak Sunda

Akhirnya bisa bikin sajak sunda sendiri. Walaupun asli sunda, tapi untuk ngerti bahasa sunda itu sulit sekali, terutama kosakata yang udah lama tidak dipakai secara umum. Jangankan buat sajak sunda, buat ngobrol sehari-hari saja udah terkikis. Jadi, ya alhamdulillah bisa bikin sajak sunda punya sendiri.

Balébat
Simkuring borojol mayunan panon poé,
Ibun tikukurubun, taya hawar-hawar bakal turun halimun,
Langit raresik, leuweung lalindeuk.

Hayam jalu patinggorowok,
Barudak digeuing ku ramana, “ibak jang, geura sakola!”

Sing awas kana tincakan, omat,
Niti wanci nu mustari, ninggal mangsa nu sampurna,
émut-émut éta amanat.

Naha ari simkuring borojol bet mayunan panon poé?

Wanci rumangsang, kuring rumingkang,
Lingsir ngulon, asa moal kantos kawon,
Kembang mayang, teu sugan kabayang,
Dugi ka beureumna papayung Agung, wanci sariak layung,

Nyérélék teu karasa, jug tos sareupna,
Ngoléhék teu kawasa,  tumiba qodo qodarna,

Ieu aya liang dina mastaka,
Naha nu nyeri bet haténa?

Ditukangeun simkuring, panon poé ngahariring,
duh, deudeuh teuing anaking… cik teuteup simkuring,
naha ceuk hidep kuring teu muntang sangkan bisa éling?

Sareupna
Basa panon poé harita,
nyuhunkeun kareugreug Nu Maha Kawasa,

Undur, bade surup saurna.

Sok rasrasan keueung ari wanci sareupna,
Sok émut carita-carita baheula,
Nu matak ngocor cisoca,
Nu matak tara kiat nyakseni hieum na,

Harita,
Basa panglima garombolan diliangan waruga na,
Basa putri Citraresmi teu balik deui ka lemah cai,
Basa simkuring miang tina getih pun biang,
Basa manusa leungit kamanusanna.

“Tos mangsana”, saur pun rama,
siga panon poé nu teu pupuntangan,
jug mulih ka handapeun eurih di palih wetan.

Undur, bade sirna saurna.

Kitu ogé urang sadaya,
Taya pamuntangan iwal ti Nu Maha Kawasa.

—Kang Fajrin (2017)

Sundanese don’t write history, we write poems instead! haha… Nanti saya coba bikin translate sajak sunda ini yah. 🙂*******

Suka dengan tulisan saya?

Kalau suka, kalian bisa berlangganan tulisan saya lho. Klik Disini.
Kalau tidak suka juga tidak apa-apa; boleh lah kritiknya disampaikan di kolom komentar di bawah. 🙂

Share
Share